Aktualny numer WB

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POROZUMIENIE PRODUCENTÓW WĘGLA BRUNATNEGO

AKTUALNOŚCI

Ustalenia Ogólnego Zebrania ZP PPWB

W dniu 04.04.2017 r. w Bełchatowie obradowało sprawozdawcze Ogólne Zebranie Członków zwyczajnych Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. W Zebraniu udział wzięli udział przedstawiciele dwunastu, spośród trzynastu firm zrzeszonych w Porozumieniu. Podczas obrad prezes Zarządu PPWB pan Stanisław Żuk złożył Sprawozdanie z działalności Zarządu Porozumienia oraz Sprawozdanie Finansowe za ubiegły rok. Podobne sprawozdanie złożył przewodniczący Rady Porozumienia pan Sławomir Zawada. Zebrani udzielili Zarządowi absolutorium, a także przyjęli Plan Finansowy na rok bieżący. Podjęto również uchwały dotyczące wysokości składki członkowskiej w 2017 r. i ustalenia zasad odpłatności za prenumeratę kwartalnika informacyjnego "Węgiel Brunatny". W dalszej części obrad,  w związku ze złożoną rezygnacją przez pana Wojciecha Antończaka dokonano wyboru wiceprezesa Zarządu. Został nim pan Leszek Sondaj Dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów. Uzupełniono również skład Zarządu – na członka Zarządu wybrano pana Adama Kłapsztę Prezesa  Zarządu PAK KWB Konin S.A.

W trakcie obrad  omówiono także wyniki branży w ubiegłym roku i w pierwszym kwartale tego roku. Oceniano możliwości rozwoju górnictwa węgla brunatnego w najbliższych latach. Dyskutowano o bieżącej sytuacji w branży obliczu zmian i poprawek do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw używanych do ogrzewania. W tym kontekście oceniono, że działania branży w kwestii polityki informacyjnej i poprawy wizerunku węgla brunatnego są za mało skuteczne i w związku z tym postanowiono podjąć pewne działania  promocyjne. Omawiano sytuację zakładów zaplecza technicznego naszej branży. Są one gotowe realizować zamówienia na nowoczesne maszyny i urządzenia. Podkreślano, że firmy te konkurują z powodzeniem na rynkach zagranicznych.

Biuro ZP PPWB

powrót do listy
copyrights PPWB 2017

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Ustawienie przeglądarki internetowej umożliwiające stosowanie plików „cookies” oznacza zgodę na ich stosowanie. [x]