nr 91
Sobota 29.08.2015 - Jana, Sabiny, Racibora
szukaj na stronach > WEGIEL BRUNATNY
strona glowna

Adamów

Koparka jak nowa!

W adamowskiej kopalni wciąż trwają prace związane z modernizacją koparki KWK-1500 nr I. Modernizacja tej koparki ma bardzo szeroki zakres - począwszy od konserwacji konstrukcji, przez generalny remont części i urządzeń mechanicznych, aż po wymianę urządzeń elektrycznych i całego okablowania. Z końcem roku pracę w O/Adamów rozpocznie zmodernizowana już koparka KWK-1500.

Narada Zarządu

30 października 2006 r. odbyła się narada Zarządu z dozorem i kierownictwem kopalni. Podczas narady omówiona została sytuacja finansowa spółki, której wyniki finansowe w porównaniu z latami ubiegłymi znacznie się poprawiły. Poruszano również sprawy związane z działalnością techniczną kopalni. Głównym wyzwaniem dla kopalni jest budowa nowej odkrywki na złożu "Koźmin". Zreferowano także sprawy dotyczące wypadkowości. Budującym jest fakt, że kilkanaście wypadków, jakie miały miejsce to wypadki lekkie.

Akademia barbórkowa w KWB "Adamów" SA

4 grudnia 2006 r. w Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów" SA odbyła się po raz 48 uroczysta Akademia z okazji Dnia Górnika 2006 r. Obchody barbórkowe, jak co roku, zainaugurowane zostały mszą świętą celebrowaną przez Biskupa Stanisława Gębickiego w kościele p.w. Świętej Barbary w Turku. W akademii udział wzięli parlamentarzyści, władze samorządowe oraz wyróżnieni pracownicy KWB "Adamów" SA wraz z rodzinami. Wyróżniono 5 osób odznaczeniami państwowymi, 27 osób odznaczeniami resortowymi, 15 osób odznakami samorządowymi oraz 123 osoby odznakami jubileuszowymi.

Po zakończonej akademii uczestnicy udali się na wspólne uroczyste spotkanie do klubu "Barbórka".

Daukszewicz na Barbórce

Spotkanie z zaproszonymi gośćmi, w dniu 6 grudnia, w Klubie "Barbórka" uświetnił Krzysztof Daukszewicz. Swoim występem potwierdził swój ogromny kunszt artystyczny. Satyryk, poeta, kompozytor, gitarzysta i piosenkarz, autor i wykonawca własnych utworów został w adamowskiej kopalni przyjęty z ogromnym aplauzem.

Bełchatów

Akcje już w akcji

29 września br. upłynął dwuletni okres zakazu zbywania imiennych akcji nabytych przez uprawnionych pracowników BOT KWB Bełchatów SA. Zgodnie ze statutem Spółki, każdy zainteresowany zbyciem akcji powinien przedłożyć Zarządowi stosowny wniosek. Zarząd zaś jest zobligowany do rozpatrzenia wniosku w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

W BOT KWB Bełchatów SA uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji było 11.694 pracowników. Łączna liczba akcji serii A o nominalnej wartości 10 zł wynosi 17.175.000. Największa ilość akcji przypadająca na jednego uprawnionego pracownika wynosi 1.903, natomiast najmniejsza 142.

Struktura podziału własności akcji BOT KWB Bełchatów SA: 69% posiada BOT GiE SA, 16% posiada Ministerstwo Skarbu Państwa, 15% posiadają uprawnieni pracownicy Kopalni Bełchatów.

System ERP II wkrótce w Kopalni

Rozpoczęły się prace mające na celu wdrożenie systemu ERP II (Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania). Projektem objęte są wszystkie spółki Grupy BOT. Kolejny etap prac będzie zmierzał do ujednolicenia funkcjonowania spółek w poszczególnych obszarach. Realizacja projektu powinna podnieść efektywność funkcjonowania każdej ze spółek, a także zwiększyć stopień integracji holdingu.

Od 25 lipca do 4 sierpnia bieżącego roku odbyły się spotkania zespołów tematycznych z konsultantami firmy IDS-Scheer w celu zbudowania map procesów realizowanych w BOT KWB Bełchatów SA -ustalenie stanu "JEST". Zakres merytoryczny prac obejmuje całe przedsiębiorstwo.

Ze strony BOT KWB Bełchatów SA w spotkaniach udział wzięli koordynatorzy, eksperci, członkowie zespołów tematycznych oraz właściciele procesów. Prace nad mapowaniem procesów przebiegły bardzo sprawnie, dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich osób biorących udział w konsultacjach, które mogły się oprzeć na ok. 130 kartach procesów Kopalni. Wymienione karty zostały opracowane przez właścicieli procesów, podległych im pracowników oraz specjalistów Biura ZSZ przed rozpoczęciem prac mających na celu wdrożenie systemu ERP II.

Prowadzone prace są niezbędne dla przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej systemu ERP II.

INPAP - Rogowiec 2006

"Nowoczesne technologie, maszyny i urządzenia w papiernictwie, przetwórstwie i poligrafii" - pod takim hasłem odbyła się trzydniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INPAP-Rogowiec'2006. BOT KWB Bełchatów SA, Zakład Produkcyjno-Remontowy wspólnie z Instytutem Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej i Bobst Group Polska Sp. z o.o. byli organizatorami konferencji, w której wzięło udział ponad 231 osób z kraju i z zagranicy. Byli to głównie przedstawiciele przemysłu celulozowo-papierniczego, przetwórczego, firm świadczących usługi dla wymienionych działów przemysłu i instytutów naukowo-badawczych. Obradom towarzyszyła wystawa techniczna.

Zbigniew Bilski i Henryk Sujka zaprezentowali możliwości produkcyjne ZPR w wystąpieniu "Elestamerowe pokrycia walców w maszynach papierniczych - wymagania i dobór" natomiast Roman Szyszka i Sławomir Płomiński w prezentacji: "Regeneracja części maszyn i urządzeń w BOT KWB Bełchatów SA, w Zakładzie Produkcyjno-Remontowym". - Konferencja odbywa się cyklicznie co dwa lata, dzięki czemu nasi stali odbiorcy mogą utwierdzić się o naszej dobrej kondycji. Natomiast goście, którzy uczestniczyli w obradach po raz pierwszy z pewnością w najbliższym czasie zgłoszą się do nas - powiedział Marek Szczuraszek, Dyrektor Zakładu Produkcyjno-Remontowego BOT KWB Bełchatów SA. ZPR wykonuje okładziny różnego rodzaju walców dla przemysłu papierniczego, poligraficznego, tworzyw sztucznych, płyt pilśniowych itp.

Złota Spirala

Nasza Spółka została wyróżniona Złotą Spiralą - najcenniejszą nagrodą branżową podczas XII Forum Użytkowników Pomp - Ustroń 2006. Organizatorem forum była redakcja czasopisma "Pompy - Pompownie". BOT KWB Bełchatów SA została wyróżniona za nowoczesność w stosowaniu i eksploatacji pomp. Kapituła Nagrody doceniła wieloletnie doświadczenie Służb Odwodnienia Kopalni w eksploatacji różnego rodzaju pomp zabudowanych w oryginalnych układach pompowych oraz w remontach i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W imieniu Prezesa Zarządu nagrodę odebrali: mgr inż. Paweł Urbański, kierownik Oddz. Remontu Pomp (o-4), mgr inż. Michał Ślusarczyk, kierownik Oddz. Odwodnienia Wgłębnego (oo-1), mgr inż. Dariusz Latoń, kierownik Działu Gospodarki Pompami.

Jesteśmy perłą

Na wniosek Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz redakcji magazynu "Polish Market" BOT KWB Bełchatów SA została uhonorowana prestiżową nagrodą w IV edycji rankingu polskich przedsiębiorstw za 2005 rok. Tytuł Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie odebrał Krzysztof Wiaderny, Dyrektor ds. Logistyki. Jak czytamy w uzasadnieniu, certyfikat otrzymaliśmy: za konsekwentną realizację polityki strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 27 września w Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności przedstawicieli parlamentu, kancelarii prezydenta RP, rządu oraz najważniejszych organizacji biznesowych.

Przygotowania do kongresu

Trwają przygotowania do V Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego, który odbędzie się w Bełchatowie od 11 do 13 czerwca przyszłego roku pod hasłem: Węgiel Brunatny - Energia - Rozwój. Honorowy Patronat obejmie Premier Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorem jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Bełchatowie.

Bezpieczniejsza praca

Bełchatowska Kopalnia gościła służby bhp i zakładowych społecznych inspektorów pracy kopalń węgla brunatnego, które wchodzą w skład Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego. Dyskusja dotyczyła działań, jakie należy podejmować, by przedsiębiorstwa były miejscem przyjaznym i coraz bezpieczniejszym dla pracownika. Podczas spotkania omówiono między innymi:

  • analizę stanu bhp w pierwszym półroczu w poszczególnych kopalniach,
  • funkcjonowanie zasad współpracy służb BHP i SIP,
  • efekty działalności Komisji BHP w poszczególnych kopalniach.

We wszystkich kopalniach zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa i higieny pracy jest sprawą nadrzędną. Wciąż rośnie świadomość pracowników, coraz lepsza staje się również profilaktyka, co zdaniem uczestników obrad, ma ogromny wpływ na zmniejszającą się wypadkowość. Stanisław Socha, kierownik Działu BHP i Ksawery Nikody, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy BOT KWB Bełchatów SA - gospodarze spotkania, zaprosili gości do obejrzenia produkcji krążników w Zakładzie Produkcyjno-Remontowym naszej Spółki oraz Odkrywki "Bełchatów" z tarasu w Żłobnicy.

Jeszcze tylko spadnie śnieg...

... i będzie można zjeżdżać z "górki". Przy stacji dolnej wyciągu dobiega końca wykładanie igielitem asfaltowego podłoża. Będzie to duże udogodnienie dla narciarzy podchodzących do bramek wyciągu. Nowością tegorocznego sezonu będzie również świetlna tablica informująca narciarzy o temperaturze na stoku, dacie i godzinie.

Rajd na "dwóch kółkach"

Na piąty rajd rowerowy zorganizowany przez sekcję sportową koła SITG przy BOT KWB Bełchatów SA uczestnicy wyruszyli spod gmachu "Pentagonu". Szerokiej drogi życzył kolarzom Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny, Marek Włóka, Dyrektor ds. Rozwoju i Zarządzania Majątkiem oraz Stanisław Stępień, wiceprezes Zarządu Koła SITG w Bełchatowie. Rajdowcy pokonali 390 km i zwiedzili między innymi malownicze, potężne ruiny zamku w Chęcinach (te same, w których w przeszłości kręcono sceny batalistyczne "Pana Wołodyjowskiego" - atak na Kamień Podolski) oraz pobenedyktyńskie opactwo w Świętym Krzyżu. Dziennie pokonywali ponad 100 kilometrów, ale jak zgodnie twierdzą warto jeździć, bo oprócz walorów krajoznawczych można zadbać o swoją kondycję fizyczną.

Mistrz jesieni

To był niezwykły rok dla sympatyków BOT GKS Bełchatów. Po zwycięskiej wiosennej batalii, kiedy z otchłani wdrapaliśmy się aż na dziesiąte, najlepsze w czteroletniej pierwszoligowej historii miejsce, przyszła runda jesienna nowego sezonu, która złotymi zgłoskami zapisze się w klubowej kronice i pamięci wszystkich, którym górniczy klub jest bliski.

Wszystko zaczęło się od czterech z rzędu zwycięstw, w tym spektakularnym nad Legią w Warszawie 2:1. Bełchatowianie przez osiem kolejek przodowali w tabeli. W połowie rozgrywek przyszła mała zadyszka, ale nigdy nie spadliśmy poniżej medalowego trzeciego miejsca. Końcówka ponownie należała do biało-zielono-czarnych, którzy czterema zwycięstwami zamknęli piękną klamrą pierwszą rundę sezonu 2006/07. Szczególnie efektowne były wygrane z Koroną Kielce (3:2) i Wisłą Kraków przy Reymonta (4:2). Między innymi te spotkania rozstrzygnęły kwestię zdobycia po raz pierwszy w historii przez BOT GKS tytułu Mistrza Jesieni. Tytuł zobowiązuje, wiec sami zawodnicy głośno mówią o walce o najwyższe cele, choć będzie o to niezwykle trudno zważywszy na fakt, iż w czołówce jest pięć bardzo dobrych zespołów, które będą bić się o mistrzostwo. Wierzymy, że "giekaesiakom" pomogą ich kibice, tak jak choćby podczas ostatniego spotkania z Pogonią Szczecin. To była niezapomniana sobota! Nie możemy się już doczekać wiosny...

BOT GKS został najbardziej bramkostrzelną ekipą Orange Ekstraklasy zdobywając 31 bramek, z czego 9 padło łupem Radka Matusiaka (współlidera najlepszych strzelców) i wygrał aż 9 z 15 spotkań. Rosnące zainteresowanie naszym klubem przełożyło się również na diametralny wzrost ilości bezpośrednich transmisji, dzięki czemu bełchatowianie zdobyli mnóstwo nowych kibiców, którym spodobała się ofensywna gra chłopców Lenczyka.

Świetna gra zespołu znalazła także uznanie w oczach selekcjonera reprezentacji Polski, który powołuje na mecze eliminacji ME'2008 Łukasza Gargułę i wspomnianego Radka Matusiaka, a w kolejce czekają już następni. (tekst: Michał Antczak - rzecznik prasowy klubu)

Konin

Barbórka 2006

Górnicy kopalni "Konin" obchodzili swoje cechowe święto po raz 61. Uroczystości rozpoczęły się 1 grudnia - rano tego dnia pod pomnikiem św. Barbary, obok siedziby firmy, złożone zostały kwiaty, a po południu odbyła się Akademia Barbórkowa. Wręczono na niej odznaczenia resortowe i regionalne, odznaki honorowe
i kordziki oraz nadano wyższe stopnie górnicze.


Ceremonia wręczenia honorowych szpad górniczych.

Dzień 4 grudnia pracownicy kopalni spędzili zgodnie ze zwyczajem. Odprawiona została msza w intencji górników, którzy następnie przemaszerowali ulicami Konina na tradycyjne śniadanie.

Z okazji Barbórki odbyły się też spotkania z jubilatami i zasłużonymi pracownikami. W tym roku 35-lecie pracy zawodowej świętowało 44 pracowników, a 25-lecie 224 pracowników. Odznakę honorową Zasłużony dla Górnictwa RP otrzymało 21 osób, a odznakę Zasłużony Pracownik KWB "Konin" przyznano 66 osobom. Pod koniec listopada miały odbyć się także coroczne zabawy barbórkowe, Karczma Piwna i Comber Babski. Jednak z powodu tragedii w kopalni "Halemba", jako wyraz górniczej solidarności, zostały przełożone na późniejszy termin.


Pod pomnikiem św. Barbary członkowie zarządu kopalni oraz delegacje związkowe złożyli wiązanki kwiatów.

Powstanie Zespołu Trójstronnego

Od 22 września działa Zespół Trójstronny ds. Branży Węgla Brunatnego, skupiający przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Skarbu Państwa, pracodawców oraz związki zawodowe. Pierwsze organizacyjne spotkanie odbyło się w kopalni "Konin". Uczestniczyli w nim trzej przedstawiciele rządu, podsekretarze stanu: Tomasz Wilczak z Ministerstwa Gospodarki, Michał Krupiński z Ministerstwa Skarbu Państwa i Kazimierz Kuberski z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stronę pracodawców reprezentowali prezesi zarządów kopalń, na czele z prezesem Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego Stanisławem Żukiem. Trzecią stronę stanowili przedstawiciele pięciu central związkowych: Sekcji Krajowej Górnictwa WB NSZZ "Solidarność", Federacji Związków Zawodowych Górników WB, Porozumienia Związków Zawodowych "Kadra" - Sekcji WB, Ogólnokrajowego Zrzeszenia ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego oraz Sekcji Górnictwa WB NSZZ "Solidarność 80".

Zespół Trójstronny powstał z inicjatywy Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność". W podpisanym 22 września porozumieniu Minister Gospodarki i Minister Skarbu Państwa zobowiązali się do przedstawienia stronie społecznej projektów zmian organizacyjnych dotyczących branży wraz z analizami wskazującymi na zasadność takich działań oraz ich skutków społecznych. Ministrowie oświadczyli, że będą dążyć do tego, by pracodawcy prowadzili dialog ze stroną społeczną i przestrzegali podpisanych porozumień. Ustalono też, że realizacja Programu dla elektroenergetyki, w części dotyczącej węgla brunatnego, poprzedzona będzie konsultacjami w ramach Zespołu Trójstronnego.


W spotkaniu wzięli udział trzej wiceministrowie: Kazimierz Kuberski, Michał Krupiński i Tomasz Wilczak.

Ekologiczny kredyt

Na zakup nowej prasy do regeneracji taśm przenośnikowych kopalnia przeznaczy kredyt w wysokości 6,627 mln zł. Kredyt został udostępniony przez Konsorcjum Banku Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - porozumienie w tej sprawie podpisano 30 października. Rozwiązanie polegające na połączeniu kredytu bankowego oraz środków publicznych zastosowano po raz pierwszy w Wielkopolsce.

Kopalnia prowadzi regenerację taśm przenośnikowych od grudnia 1976 roku. Rocznie regenerowanych jest 15.000-18.000 metrów bieżących taśm. W procesie regeneracji zużywa się rocznie około 30 ton toluenu i 12 ton benzyny ekstrakcyjnej.

Zakup prasy o nowoczesnych parametrach eksploatacyjnych pozwoli na osiągnięcie lepszych własności regenerowanej taśmy oraz znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery - do 6 ton toluenu i 2 ton benzyny ekstrakcyjnej rocznie. Prasa zostanie zainstalowana do końca marca 2007 roku.


Kredyt dla kopalni podpisali (od lewej):
Piotr Sawola - prezes Zarządu BOŚ SA Oddział w Poznaniu,
Maciej Musiał - prezes Zarządu KWB "Konin" SA oraz Przemysław Gonera - prezes Zarządu WFIOŚiGW.

Przebudowa "Lubstowa"

Eksploatacja odkrywki "Lubstów" zbliża się do końca. Sposób ukształtowania skarp wyrobiska końcowego wyznacza projekt techniczny, który w jednym z etapów przewiduje podzwałowanie skarpy zachodniej na długości około 1.500 m. W celu realizacji tego przedsięwzięcia trzeba było przebudować układ KTZ i KTZał. Należało przesunąć o 60 m w głąb wkopu trzy stacje rewersyjne R-1, R-2 i R-3 (nadkład-węgiel), zmienić położenie sześciu stacji napędowych, zmienić długość lub położenie siedmiu przenośników taśmowych, wykonać piętnaście złącz wulkanizacyjnych oraz przetransportować zwałowarkę A2RsB-8800 na odległość 2.500 m.

Harmonogram tych prac został rozbity na dwa etapy. Pierwszy przewidywał jak najszybsze uruchomienie układu dostawy węgla spod koparki RS-560 na załadownię. Czas na wykonanie tego etapu był niewiarygodnie krótki, bo wynosił zaledwie pięć dni, od 26 września do 1 października. Etap drugi polegał na uruchomieniu zwałowarki A2RsB-8800 dla koparek nadkładowych KWK-1500 i KWK-800. Te prace również zostały zakończone w wyznaczonym dniu - 5 października. Wszystkie roboty związane z przebudową układów wykonane zostały płynnie i terminowo - dzięki zaangażowaniu załogi górniczej, mechanicznej, elektrycznej i wulkanizacyjnej.


Przebudowa wykonana została sprawnie i terminowo.

Goście z kraju i zagranicy

Sezon wycieczkowy w pełni - także do KWB "Konin" SA przyjeżdżają turyści i grupy szkolne. 9 listopada kopalnia gościła grupę młodzieży z gimnazjum w Wysokiem, której towarzyszyli koledzy z Francji i Niemiec: z College du Parc w Neuille Pont Pierre oraz Regelschule "Wilhelm Hey" w Ichtershausen.

Pobyt uczniów tych szkół w Polsce związany był z realizacją międzynarodowego programu "Wybór zawodu w zjednoczonej Europie". Gimnazjum w Wysokiem postanowiło pokazać kolegom z zagranicy firmy i instytucje stanowiące gospodarczą wizytówkę regionu konińskiego i stąd ich wizyta w kopalni. Młodzież obejrzała Odkrywkę "Lubstów" z platformy widokowej - o pracy kopalni opowiadał nadsztygar górniczy Janusz Osóbka. Goście zwiedzili także dyspozytornię odkrywek "Lubstów" i "Drzewce", gdzie zadawali mnóstwo dociekliwych pytań, dotyczących nie tylko konińskiego węgla i produkowanej z niego energii, ale całego sektora polskiej energetyki.


Młodzi goście przyjrzeli się kierowaniu pracą odkrywki zza pulpitu dyspozytorskiego Ryszarda Stankiewicza.

Wodne trofeum

Pracownicy Oddziału Odwodnienia Powierzchniowego TOP uczestniczyli w akcji wydobycia zabytkowego wraku wojskowego pojazdu pancernego spoczywającego pod dnem rzeki Rgilewki niedaleko Grzegorzewa w powiecie kolskim. Kopalnia użyczyła sprzętu w postaci pomp i agregatu, wykorzystanych w tej akcji. Jak się okazało, wydobyty pojazd to niemieckie działo samobieżne Sturmgeschutz IV. Na świecie są tylko dwa egzemplarze StuG IV - oba w Polsce. Ten z Rgilewki jest lepiej zachowany i jeśli podwozie (spoczywające nadal pod dnem rzeki) znajduje się w podobnym stanie, może nawet być kiedyś sprawny. Unikatowy wrak trafił do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.

Organizatorzy akcji, poznańskie muzeum oraz Sekcja Historyczno-Eksploracyjna Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, przysłali kopalni "Konin" serdeczne podziękowanie za pomoc w wydobyciu wraku.

Mistrzowie spinningu

W połowie września zakończyły się trzyetapowe zawody o tytuł mistrza spinningowego. W pierwszej turze zwyciężył Stanisław Harmaciński, w drugiej Paweł Krawczyk. Po podsumowaniu wyników wszystkich etapów pierwsze miejsce i tytuł mistrzowski zdobył Krzysztof Jóźwiakowski, który miał 14 "małych" punktów. Drugie miejsce wywalczył Stefan Brzuszkiewicz z 15 punktami, tuż za nim był Jacek Serafiński z 16 punktami.

Trzecia tura zawodów połączona była z memoriałem Janusza Marcinkowskiego, zasłużonego działacza i wędkarza. Pierwsze miejsce i puchar zdobył Andrzej Marcinkowski. Drugi był Krzysztof Jóźwiakowski, trzeci Jan Chudeusz, a czwarty Mirosław Kawka. Piąte miejsce zajął organizator zawodów Jacek Serafiński, który powiedział: Sekcja spinningowa powstała w 1997 roku, od tego czasu systematycznie przybywa zapaleńców tego sportu. Wielu wędkarzom podoba się to, że są w ruchu - żeby coś złapać, trzeba się nachodzić. Spinning to naprawdę fajna zabawa. Serdecznie zapraszam na zawody w przyszłym sezonie.


Finał mistrzostw spinnigowych odbył się na zbiorniku pokopalnianym w Kozarzewku.


Największego szczupaka złowił Andrzej Marcinkowski.

Turów

Nowy dyrektor techniczny

12 października 2006 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej BOT KWB Turów SA. Decyzją Rady odwołano z zajmowanego stanowiska Członka Zarządu Dyrektora ds. Technicznych p. Zbigniewa Kamińskiego na miejsce, którego powołano mgr inż. Romualda Salatę. Pan Romuald ukończył studia inżynierskie w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w kierunku górnictwo odkrywkowe - techniczna eksploatacja złóż metodą odkrywkową, zaś studia magisterskie zaliczył na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Oprócz tego ukończył szereg studiów podyplomowych - z techniki strzałowej, z geotechnicznego zabezpieczania eksploatacji, dwusemestralny kurs z zakresu menadżerstwa w przemyśle. Społecznie pracuje na rzecz Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Kopalni Turów jako wiceprezes Zarządu.

Przemysłowy Park

30 października 2006 r. podpisano umowę dotyczącą utworzenia Bogatyńsko-Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. W spotkaniu wzięli udział sygnatariusze projektu - BOT Elektrownia Turów SA i BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Turów SA oraz przedstawiciele firm i samorządów z terenu Powiatu Zgorzeleckiego. Park Przemysłowo-Technologiczny jest już sprawdzonym przedsięwzięciem w Polsce i UE, jest instrumentem wprowadzania gospodarki opartej na wiedzy. Powstające w różnych częściach świata parki technologiczne stają się synonimem struktur gospodarczych XXI wieku.

Koszykarze Turowa idą po zwycięstwo

Po wygranym 10.12. meczu z Prokomem Trefl Sopot (74:54) zgorzelecka drużyna KKS "Turów" Zgorzelec plasuje się na czołowym miejscu rozgrywek ekstraklasy po dziesiątej kolejce. Wygrana jest tym bardziej istotna, iż przeciwnik to aktualny mistrz Polski, zespół grający w eurolidze. Następny mecz drużyna Turowa zagrała na wyjeździe 16.12. w Jarosławiu. Po niezwykle trudnym i bardzo wyrównanym spotkaniu w ramach jedenastej kolejki DBE, koszykarze BOT Turowa pokonali na wyjeździe Sokołów Znicz Jarosław (82:74) i kontynuują swoją zwycięską serię. Zgorzelczan do ósmej z rzędu wygranej poprowadził Robert Witka, autor 32 punktów. Aby tak dalej...

Koparka do utworów trudnourabialnych

16 listopada 2006 r. na placu montażowym BOT Kopalni Węgla Brunatnego Turów SA odbył się uroczysty odbiór pierwszej w Polsce koparki do utworów trudnourabialnych typu KWK-910. Koparka ta została zaprojektowana specjalnie do eksploatacji kompleksu pokładu międzywęglowego, charakteryzującego się bardzo skomplikowaną budową geologiczną i silnie zróżnicowanymi cechami urabialności. Koparka jest przystosowana do urabiania utworów o jednostkowej sile skrawania do 200 KN/m, pozwala na urabianie frakcji (przewarstwień) bardzo trudno urabialnych. Koparka KWK-910 jest maszyną prototypo-wą, która została oddana do eksploatacji jako pierwsza tego typu w polskich kopalniach węgla brunatnego (więcej o koparce KWK-910 napiszemy w następnym numerze "WB").

Barbórka w Turowie

1 grudnia 2006 r. przy dźwiękach hymnu narodowego i marszu generalskiego poczet sztandarowy BOT Kopalni Węgla Brunatnego Turów SA wprowadził brać górniczą oraz gości zaproszonych do Sali Zbornej na uroczystą Akademię Centralną. Tegoroczne spotkania barbórkowe odbywały się w atmosferze spokoju i powagi po tragedii, jaka wydarzyła się wśród górniczej braci z KWK "Halemba". Po okolicznościowym przemówieniu Prezesa Zarządu Stanisława Żuka wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe i zakładowe oraz nadane zostały stopnie górnicze.

Poltegor-Instytut

Srebrny medal na Targach "BRUSSELS EUREKA"

"POLTEGOR-INSTYTUT" uzyskał w listopadzie 2006 roku srebrny medal na Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Innowacji "BRUSSELS EUREKA" w Brukseli za zgłoszony do konkursu wynalazek pt. Człon wyrównawczy prasy do łączenia taśm przenośnikowych.

Przedmiotem wynalazku jest wyrównawczy człon prasy do łączenia taśm przenośnikowych metodą wulkanizacji na gorąco.

Istota tego wynalazku polega na tym, że zespół wyrównawczy składa się z co najmniej dwóch zaślepionych obustronnie węży hydrauliczno-pneumatycznych usytuowanych równolegle względem siebie, wypełnionych dobraną ilością cieczy technicznej i gazu, z których każdy usytuowany jest w kompensującej wkładce.

Zaproponowany człon wyrównawczy prasy, zapewnia odpowiednie ciśnienie oraz dzięki zastosowaniu łukowych wkładek kompensujących, stały i równomierny nacisk na powierzchni całego złącza. Uzyskuje się ponadto stabilne podparcie dźwigara górnego.

Wyposażenie jednego z węży w manometr umożliwia kontrolę wielkości siły docisku dźwigarów do wulkanizowanych taśm.

"POLTEGOR-INSTYTUT" w 2006 roku został uhonorowany przez Ministra Edukacji i Nauki

W wyniku aktywnej i twórczej postawie wynalazczej naszych specjalistów, "Poltegor-Instytut" otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze.

Brązowy medal na targach "Concours Lepine"

"POLTEGOR-INSTYTUT" uzyskał w 2006 roku brązowy medal na Targach Wynalazczości i Innowacji "Concours Lepine" w Paryżu za zgłoszony do konkursu wynalazek pt. "Wielofunkcyjny system operacyjny transportu i wymiany taśmy przenośnikowej".

Istota tego wynalazku polega na tym, że system zapewnia pełną mechanizację wymiany taśmy poprzez zastosowanie urządzeń w kompleksowej operacji transportu i wymiany taśmy przenośnikowej w maksymalnych odcinkach 250 m i szerokości 2600 mm. przy masie 25 ton. Podwozia tych urządzeń posiadają zdolność przejazdów w trudnych warunkach terenowych, a w zależności od trzystopniowej złożoności ich wyposażenia umożliwiają: albo tylko transport lub transport i rozwinięcie taśmy, a dla wersji najbardziej rozbudowanej transport, rozwinięcie taśmy i zwinięcie taśmy bezpośrednio z przenośnika lub z ziemi. Konstrukcja tej ostatniej wersji zapewnia także wstępne oczyszczenie taśmy z zanieczyszczeń i dzięki zastosowanej hydraulicznej kierownicy umożliwia równe nawinięcie zwoju. W pracach operacyjnych, z zastosowaniem tego systemu, weryfikacja zużytych taśm staje się prostą czynnością co znakomicie ułatwia zakładową gospodarkę taśmami i stwarza warunki do poprawy jej efektywności.
copyrights PPWB 2007